Home » Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden

Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden

jan 25, 2023

Nuttige inlichtingen en gegevens betreffende de schuldenaren die financiële moeilijkheden ondervinden, waardoor de continuïteit van hun economische activiteit in gevaar kan gebracht worden, worden bij het openbaar ministerie of ter griffie van de Ondernemingsrechtbank in het rechtsgebied waarin de schuldenaar het centrum van zijn voornaamste belangen heeft, verzameld.

Elke ondernemingsrechtbank heeft verder een afdeling onder de naam ‘kamer voor ondernemingen in moeilijkheden’. Deze kamers volgen de toestand van de ondernemingen in moeilijkheden om de continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren. Deze kamers organiseren zogenaamde ‘knipperlichtprocedures’ teneinde de probleembedrijven op te sporen. Ondernemers in moeilijkheden kunnen dan opgeroepen worden door die kamers om uitleg te verschaffen.

De criteria die deze kamers gebruiken voor de opsporing en de werkwijze zijn bij elke ondernemingsrechtbank anders. Het is wel wettelijk bepaald dat de (griffie van de) Ondernemingsrechtbank  van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen van de onderneming zich bevindt, automatisch op de hoogte worden gebracht van:

  • – veroordelende vonnissen waarbij de onderneming de gevorderde hoofdsom niet heeft betwist;
  • – openstaande kwartalen inzake RSZ-bijdragen, BTW of bedrijfsvoorheffing;
  • beslissingen waarbij aannemers hun erkenning wordt geschorst, waardoor ze niet meer mogen meedoen aan overheidsopdrachten;
  • vonnissen die een einde maken aan een handelshuur of aan het beheer van een onderneming.

Naast deze gegevens hebben de kamers ook toegang tot de databank van Graydon en kunnen ze natuurlijk gebruik maken van zaken die voor iedereen toegankelijk zijn (jaarrekeningen gepubliceerd bij NBB, etc.).

Daarnaast zijn er een aantal financiële en een aantal bedrijfseconomische of externe parameters die kunnen aangeven dat er moeilijkheden op komst zijn.

De belangrijkste financiële parameters zijn lage solvabiliteit (daling van het netto actief tot de ½ van het maatschappelijk kapitaal, de zogenaamde alarmbelprocedure), aanhoudende zwakke rentabiliteit (bedrijfsverlies, negatieve cash flow, te hoge kostenstructuur), tekort aan liquiditeit (negatief bedrijfskapitaal, grote voorraad gecombineerd met een zwakke voorraadrotatie, slechte netto-kaspositie).

De bedrijfseconomische of externe omstandigheden zijn verlies of faillissement van grote klanten, laattijdige betaling van klanten, achterstanden bij BTW, RSZ, bedrijfsvoorheffing, dagvaardingen, beslagen, vertrek van belangrijke medewerkers, aanhoudende recessie in de sector of negatieve seizoensinvloeden, wegenwerken, etc.

Met een goed voorbereid dossier kunnen wij u bijstaan, zodat dit zonder gevolgen blijft (want deze Kamer zou het dossier kunnen doorgeven aan het parket dat vervolgens kan dagvaarden in faillissement !)

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief