1. Over Everest Advocaten

Deze website is eigendom van de cvba Everest Advocaten G&B (hierna: EVEREST ADVOCATEN), met maatschappelijke zetel te 9052 Gent-Zwijnaarde, Bollebergen 2A  Bus 20. Het ondernemingsnummer van EVEREST ADVOCATEN is 0843.239.014. Alle diensten die worden verstrekt door EVEREST ADVOCATEN zijn onderworpen aan haar algemene voorwaarden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van EVEREST ADVOCATEN.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan EVEREST ADVOCATEN of aan derden waarmee EVEREST ADVOCATEN daaromtrent contractuele afspraken heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere reden is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van EVEREST ADVOCATEN.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. EVEREST ADVOCATEN levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. EVEREST ADVOCATEN is niet verplicht de informatie up to date te houden. Indien u een specifieke juridische vraag heeft, dient u één van onze ter zake gekwalificeerde advocaten te contacteren om gepast juridisch advies te bekomen. EVEREST ADVOCATEN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld. EVEREST ADVOCATEN kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is EVEREST ADVOCATEN aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

4. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. EVEREST ADVOCATEN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

5. Communicatiebeleid

Elektronische communicatie, waaronder eventuele bestanden in bijlage, die vanuit EVEREST ADVOCATEN worden verzonden zijn vertrouwelijk en kunnen door het beroepsgeheim zijn beschermd. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent van een elektronisch bericht, gelieve dan EVEREST ADVOCATEN van deze vergissing op de hoogte te brengen en het bericht van uw systeem te verwijderen. De veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische communicatie kan niet gegarandeerd worden. EVEREST ADVOCATEN kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Uitgaande en ontvangen elektronische communicatie mag worden gecontroleerd op de naleving van de interne richtlijnen van EVEREST ADVOCATEN en om de zakelijke belangen van EVEREST ADVOCATEN te vrijwaren. Mappen met ontvangen elektronische communicatie mogen door de ontvanger worden gedeeld met medewerkers van EVEREST ADVOCATEN. Mappen met elektronische communicatie mogen door EVEREST ADVOCATEN worden gearchiveerd voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

6. Pivacyverklaring

EVEREST ADVOCATEN hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na’, alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. Alle persoonsgegevens die door EVEREST ADVOCATEN worden ingezameld worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De website van EVEREST ADVOCATEN maakt gebruik van cookies. Dit gebeurt uitsluitend om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker als om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Cookies worden door EVEREST ADVOCATEN nooit gebruikt voor advertentiedoeleinden. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. De volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan deze website: First-party cookies
  • De taalkeuze bij het eerste bezoek wordt bijgehouden in een cookie.
Third-party cookies
  • Cookies voor de werking van Google Analytics
Daarnaast kan EVEREST ADVOCATEN anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het tijdstip van opvraging, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit gebeurt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens maakt dit het ons mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. EVEREST ADVOCATEN maakt tevens gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Lees het privacybeleid van Google alsook het privacybeleid van Google Analytics.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze gebruikersvoorwaarden, dan kan u ons contacteren op info@everest-law.be

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil met EVEREST ADVOCATEN zijn enkel de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.