Alternatieve financiering

Verkoop op lijfrente

Het is mogelijk om vastgoed te verkopen op lijfrente. Dan krijgt u van de verkoper een eenmalige vergoeding (bouquet genaamd) en een maandelijkse vergoeding (levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn). Op die manier komt er cash vrij en kan u eventueel toch blijven wonen in uw vastgoed.

Sale and lease back

Sale and Lease Back is een alternatief voor traditionele bankfinanciering (investeringskredieten, vastgoedkredieten). De ondernemer verkoopt het vastgoed of onroerend goed dat eigendom is van de onderneming. Dit kan zowel een bestaand vast actief als een nieuwe investering zijn. Na de verkoop leaset de onderneming het vastgoed terug voor een vaste huurperiode en betaalt zij een vaste periodieke huur.

Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in vennootschappen gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een KMO kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.

Winwinlening

Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse KMO gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Uw onderneming kan tot een bedrag van € 300.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 75.000 per kredietgever.

Privé-investeerders

Privé-investeerders (ook vaak ‘business angels’ genoemd) zijn particulieren – met een bepaalde expertise of ervaring – die met een deel van hun privévermogen willen investeren in uw onderneming. Er bestaan verschillende online platformen waarbij u discreet in contact wordt gebracht met potentiële investeerders.

Impulskrediet

De organisatie Hefboom biedt via het ‘Impulskrediet’ een investeringskrediet aan ondernemers die willen starten of al gestart zijn. Het Impulskrediet (tot 25.000€) is er voor ondernemers die niet bij de klassieke banken terecht kunnen.

Bijstand nodig in deze procedures?

Ons kantoor kan u bijstaan in deze kwestie.