Expertise

Hoe kan Everest Reboot u helpen met uw onderneming in moeilijkheden?

Bouwbedrijven, retail , horeca, mediabedrijven, architecten, artsenpraktijken, … Allen vonden ze hun weg naar Everest Reboot, dat een groep gespecialiseerde advocaten in de materies insolventierecht, ondernemingen in moeilijkheden en vennootschapsrecht huisvest.

Everest Reboot draagt ondernemers erg hoog in het vaandel. Ondernemers zijn bereid risico’s te nemen en leveren een grotere bijdrage dan gemiddeld aan de samenleving.

Welnu, Everest Reboot wil ondernemers steunen en beschermen in moeilijke tijden. Zij stelt zich resoluut aan de zijde van de ondernemer en dient vaak de belangen van ondernemers te verdedigen tegen overheidsinstellingen of grote private instellingen zoals banken. Samen met Everest GRP gaat U op zoek naar hoe uw onderneming kan overleven.

Wij staan garant voor praktische en oplossingsgerichte adviezen, bijstand en geschillenbeslissing in voormelde materies. We zijn er zowel voor de eenmanszaken als vennootschappen (BV, NV,…).

Ervaring

Sinds de invoering van de Wet Continuïteit Ondernemingen of ‘WCO’ in 2009 begeleidt Everest GRP tientallen ondernemingen in moeilijkheden per jaar. Bert Bekaert geeft ieder jaar ook verschillende seminaries over het thema. Hij is preferentieel advocaat van Dyzo voor Oost-Vlaanderen.

Resultaatgericht

Een onderneming in moeilijkheden heeft nood aan snelle beslissingen. In overleg met de accountant of boekhouder gaan we op zoek naar de meest efficiënte oplossing. Hierbij gaan we pragmatisch te werk.

v

Kennis

Het Departement beschikt naast een doorgedreven kennis van het insolventierecht (oude “wco” wet) tevens over een bijzondere expertise in het vennootschapsrecht, bankrecht en handelsrecht. Het is precies deze specifieke combinatie aan kennis die een oplossing op maat van uw onderneming mogelijk maakt.

Welke oplossingen zijn er voor een onderneming in moeilijkheden

De oplossingen zijn dermate talrijk dat we hier enkel een indicatie kunnen geven van de oplossingen die worden geboden. Deze oplossingen worden niet alleen via de rechtbank geboden maar kunnen zicht ook situeren op het vlak van aanvullende financiering, herstucturering van de vennootschap,…. Voor diverse discrete oplossingen kan u bij ons terecht. Daarnaast behoren ook fusies en overnames tot ons kennisgebied.

Fusies & Overnames

Als uw onderneming in moeilijkheden dreigt te komen, kan een fusie of overname overwogen worden. Dan wordt er gezocht naar een externe partij om mee samen te werken. Met twee weet en kan u immers meer dan alleen.

Discrete oplossingen

Een onderneming in moeilijkheden wil vermijden dat de buitenwereld te weten komt dat heet minder goed gaat. Want dat kan als een lopend vuurtje de ronde doen en er onbewust voor zorgen dat bepaalde leveranciers zich harder opstellen of banken hun positie herbekijken .

Gerechtelijke oplossingen

Als de druk te hoog wordt (bijvoorbeeld achterstanden van betaling, gerechtsdeurwaarders, schuldeisers die u dagvaarden,…) is het soms beter zelf naar de rechtbank te stappen. Zo kunt u een spreekwoordelijke pauzeknop indrukken en vermijdt u in een vicieuze cirkel terecht te komen.