Ondernemingsbemiddelaar

Ondernemingen die hun activiteiten willen reorganiseren of die te kampen krijgen met een tijdelijk cashflowprobleem kunnen ook beroep doen op een ondernemingsbemiddelaar teneinde diens schuldeisers te kalmeren (art. XX.36 WER).

De ondernemingsbemiddelaar is een door de wetgever ingevoerd instrument dat de wetgever als volgt omschrijft:

Een instrument ter professionalisering van de minnelijke herstructurering die de onderneming spontaan overweegt op het voor haar geschikt moment.

De aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar kan enkel gevraagd worden door de onderneming zelf. De aanvraag daartoe is los van enige formaliteiten en is dus zeer laagdrempelig, het kan zelfs mondeling worden gedaan. Schriftelijk is wel te verkiezen, liefst begeleid door stukken. De onderneming mag zelfs specifieke namen voordragen.

Belangrijk te vermelden is dat een ondernemingsbemiddelaar zich niet in het bestuur van de onderneming mengt en hij niet optreedt als adviseur van de onderneming dan wel de schuldeiser. De bemiddelaar heeft een louter ondersteunende functie van de schuldenaar. De onderneming ondervindt geen beperkingen van beheer en er is ook geen overdracht van beheer voorhanden.

Handdruk zwart wit
Van cruciaal belang is eveneens dat er in verband met de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar geen vereisten inzake openbaarmaking worden voorzien. Dit is zeer positief. Een dergelijke publiciteitsvereiste heeft immers vaak een negatieve invloed op de kredietwaardigheid van de onderneming in kwestie. De opdracht van de bemiddelaar dient altijd binnen de grenzen te vallen van hetgeen de schuldenaar verzoekt.

In geval van tijdelijke cashflowproblemen kan de betrokkenheid van een ondernemingsbemiddelaar ten aanzien van schuldeisers nuttig zijn om hun vertrouwen in onderhandelingen en in een goede afloop te versterken. Het spreekt voor zich dat de ondernemingsbemiddelaar, gelet op diens aanstelling door de rechtbank en diens objectiviteit, schuldeisers sneller zal kunnen overtuigen van de goede bedoeling van de onderneming. Het doel van de ondernemingsbemiddelaar is dan ook om de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van haar activa of activiteiten te vergemakkelijken.

Tot slot verdient het nog vermelding dat ook de beëindiging van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar heel eenvoudig geschiedt. De opdracht neemt immers een einde wanneer de betrokken onderneming of de ondernemingsbemiddelaar dit beslist én de rechtbank hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Een ondernemingsbemiddelaar hoeft niet perse advocaat te zijn, doch kan evenzeer een cijferberoeper, consultant, … zijn.

Bijstand nodig in deze procedures?

Ons kantoor kan u bijstaan in deze kwestie.