Administratieve akkoorden

Zowel de fiscus (personenbelasting, BTW, vennootschapsbelasting,…) als de RSZ (de sociale lasten voor het personeel, niet te verwarren met uw persoonlijke sociale bijdragen als zelfstandigen) staan administratieve akkoorden toe. Dat betekent concreet dat u de achterstanden gespreid kunt aanzuiveren en dat de fiscus/RSZ geen verdere tenuitvoeringsmaatregelen (dwangbevel,…) zal nemen.

Bijstand nodig in deze procedures?

Ons kantoor kan u bijstaan in deze kwestie.