Discrete oplossingen

Voor een onderneming in moeilijkheden bestaan er verschillende mogelijkheden om in alle discretie (zonder dat de buitenwereld weet dat er problemen zijn) aan oplossingen te werken. In deze rubriek vindt u een overzicht. Let wel: de beste oplossing voor u is steeds afhankelijk van uw specifieke situatie (zijn er achterstanden van betaling? Hoe is de relatie met de bank?…).
$

Deficitaire vereffening

Bij een deficitaire vereffening van een vennootschap wordt de vereffening met akkoord van de schuldeisers – en dus zonder een faillissement – afgesloten met een tekort.
$

Ondernemingsbemiddelaar

Ondernemingen die hun activiteiten willen reorganiseren of die te kampen krijgen met een tijdelijk cashflowprobleem kunnen ook beroep doen op een ondernemingsbemiddelaar teneinde diens schuldeisers te kalmeren.
$

Dyzo en private bemiddelingen

Er zijn vzw’s die bemiddelen tussen uw onderneming en de schuldeisers. Dit kan onder de vorm van budgetbegeleiding of zelfs budgetbeheer.
$

Alternatieve financiering

Er zijn verschillende alternatieve financieringen die voor u een oplossing kunnen bieden: verkoop op lijrente, sale and lease back, vriendenaandeel, … .

$

Administratieve akkoorden

Zowel de fiscus (personenbelasting, BTW, vennootschapsbelasting,…) als de RSZ (de sociale lasten voor het personeel, niet te verwarren met uw persoonlijke sociale bijdragen als zelfstandigen) staan administratieve akkoorden toe.
$

Minnelijk akkoord

Een buitengerechtelijk minnelijk akkoord is vormeloos, doch ook zonder bescherming: het staat partijen vrij onderling hun akkoord te bepalen, met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van de activa of activiteiten.
Onderhandelen met schuldeisers

Onderhandelen met schuldeisers

Indien u als onderneming achterstanden van betaling heeft opgebouwd, neemt u best zelf actie. Zo vermijdt u in een schuldenspiraal terecht te komen waarbij schuldeisers gerechtsdeurwaarders, incassokantoren,… sturen en de schuldenberg steeds dieper wordt.
Wilt u weten wat er juridisch mogelijk is? Vul hieronder uw emailadres in en dan krijgt u dit in uw mailbox opgestuurd.

Relevante blogartikels