Partners

Economische beroepsbeoefenaars (accountants, bedrijfsrevisoren,…) volgen bijscholing bij erkende beroepsinstituten. Everest Reboot is lesgever rond ondernemingsrecht, verantwoordelijkheid van de cijferberoeper, … bij de onderstaande organisaties:

Everest Reboot werkt samen met de onderstaande organisaties. Deze samenwerkingen zijn steeds opgezet met het oog op het optimaal verder kunnen helpen van onze klanten.

Logo dyzo
Dyzo vzw is erkend door de Vlaamse overheid (www.vlaio.be) voor advies en begeleiding (economisch, sociaalrechtelijk, juridisch,…) van ondernemers in moeilijkheden
Logo Immolease
Immolease biedt financiering voor vastgoed (magazijn, kantoor,…) wanneer klassieke banken afhaken, bijvoorbeeld via leasing of sales and lease back.
My Trucks
MyTrucks biedt financiering voor rollend materiaal (vrachtwagen,…) via leasing, huurkoop,…