Blog

Onbeperkt uitstel van invordering (voor belastingschulden)

Voorschot op aanvullend pensioen

Een pensioenkapitaal dat wordt opgebouwd via een groepsverzekering / individuele pensioentoezegging wordt in principe pas bij pensionering uitgekeerd. Het is echter mogelijk om reeds vroeger een voorschot op het opgebouwde kapitaal op te nemen, op voorwaarde dat het...

Lees meer