Dyzo en private bemiddelingen

Er zijn vzw’s (Dyzo vzw (en ook Boeren op een Kruispunt vzw specifiek voor de land- en tuinbouw)) die bemiddelen tussen uw onderneming en de schuldeisers. Dit kan onder de vorm van budgetbegeleiding (waarbij er afbetalingsplannen worden onderhandeld en opgevolgd) of zelfs budgetbeheer (waarbij Dyzo vzw de betalingen in het kader van de afbetalingsplannen verricht en opvolgt via een derdenrekening).

 

Op die manier wordt u ontlast van deze administratie en kunt u zich als ondernemer focussen op wat echt telt: uw onderneming.

Bijstand nodig in deze procedures?

Ons kantoor kan u bijstaan in deze kwestie.