Gerechtelijke oplossingen

Het is juridisch mogelijk om bij de rechtbank even tijd te vragen om uw onderneming te redden. In de USA spreekt men van de zogenaamde ‘chapter 11’-wetgeving, in België bestaat die procedure van gerechtelijke bescherming ook onder de naam ‘gerechtelijke reorganisatie’.
$

Pre pack

We kunnen u helpen om in alle stilte en discretie (geen publicatie in Staatsblad, geen verplichte melding aan schuldeisers,…) oplossingen te zoeken via de Ondernemingsrechtbank.

$

Bescherming tegen schuldeisers (GRP 1, 2 en 3)

Als ondernemer kan u geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden of kan het gebeuren dat de zaken niet lopen zoals u had ingeschat, waardoor er moeilijkheden binnen de onderneming ontstaan. In dergelijke gevallen hebt u vooral tijd en raad nodig.
$

Faillissement

De schuldenaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en van wie het krediet geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement.”

Relevante blogartikels