Bert Bekaert – Equity Partner

Bert Bekaert

Bert Bekaert

Equity Partner

Achtergrond en opleiding

Bert Bekaert is afgestudeerd in 2003 als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Leuven.
Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan Verenigde Naties te New York. In 2005 sloot hij zich als advocaat aan bij de Gentse Balie.

Sinds 2008 maakte hij de overstap als advocaat naar Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten, later Everest- Advocaten. Bert Bekaert behaalde het diploma Master Vennootschapsrecht aan de HUB in 2011. In 2014 trad Bert Bekaert toe als vennoot bij Everest-Advocaten. Hij werd opgenomen op de lijst van curatoren van de rechtbank van koophandel te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde.

Bert Bekaert is docent vennootschapsrecht aan de Hogeschool Gent en het KISP.

Activiteiten

Bert Bekaert wordt, samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars zols boekhouders, accountants enz…

Hij is actief op het domein van vennootschapsconstructies en vennootschapscontracten en wordt tevens geraadpleegd ingeval van vennootschapsgeschillen en geschillen omtrent bestuursaansprakelijkheid. Hij wordt ook regelmatig benoemd als vereffenaar van vennootschappen.

Verder kan Bert Bekaert buigen op jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissement procedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Hij geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP en publiceert over de GRP.

Voorts heeft Bert Bekaert een ruime ervaring in het bankrecht.

Mtr. Bekaert staat bankagentschappen bij alsook schuldenaars van kredieten.

Opleidingen

2013: reeks van 4 seminaries in samenwerking met Dyzo (Unizo): “Economische beroepen: adviseur of
politieagent? – de nieuwe WCO (wet continuïteit ondernemingen)”
2014: reeks van 4 seminaries in samenwerking met Securex met als opschrift “De WCO : herstelproject met
domino – effect ?”
2014: seminarie BERA (Beroepsvereniging van Bedrijfsrevisoren, Externe Accountants, Externe
Belastingconsulenten en Zelfstandige Boekhouders(-Fiscalisten)): “WCO en aansprakelijkheid
beroepsbeoefenaar”
2015: reeks van 5 seminaries in samenwerking met Dyzo (Unizo): “De economische beroepsbeoefenaar als
adviseur of politieagent? WCO – taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor”
2015: reeks van 4 seminaries in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen
(BBB vzw): “de aansprakelijkheid van de cijferberoeper”
2016: reeks van 3 seminaries in samenwerking met Dyzo (Unizo): “doorstarten en herstarten: een praktische
vergelijkende benadering”
2016: spreker ‘Fiscaal Forum’: “ALS DE STROP DREIGT”
2016: reeks van 5 seminaries in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen
(BBB vzw): “de samenwerking binnen de cijferberoepen”
2016: opleiding aan curatoren in opdracht van Confocus: “wet continuïteit ondernemingen/faillissementsrecht
in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten”
2017: opleiding voor vrije beroepen in opdracht van Die Keure en Dyzo (Unizo): “de nieuwe
insolventiewetgeving door de bril van de vrije beroeper”
2017: reeks van 2 seminaries in samenwerking met Dyzo (Unizo) onder de noemer : “Wanneer heeft de bank
genoeg?”
2018: seminarie in opdracht van VABF: “WCO in de praktijk”
2018: opleidingen in Gent, Leuven en Hasselt aan curatoren in opdracht van Confocus, “Ik word curator, wat
nu ?”
2018: seminarie in samenwerking met Dyzo (Unizo), “Het nieuwe insolventierecht, Eerste hulp bij financiële
moeilijkheden” naar aanleiding van publicatie bij Politeia
2018: opleiding in Antwerpen aan curatoren in opdracht van Confocus: “Rangregeling in het nieuwe
insolventierecht”
2018: opleiding in Antwerpen aan curatoren in opdracht van Confocus: “capita selecta:
bestuurdersaansprakelijkheid en schuldkwijtschelding onder het nieuwe insolventierecht”g
2019: in opdracht van Bera seminarie: “update insolventierecht”
2019: reeks van 2 opleidingen in opdracht van Dyzo (Unizo): “het nieuw Wetboek van Vennootschappen”
2019: in opdracht van VIVES Hogeschool: “Zekerheden bij banken: de knoop ontward”
2019: in opdracht van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) “het nieuw Wetboek van Vennootschappen”
2019: in opdracht van Omega Financial Advice “het nieuw Wetboek van Vennootschappen”
2019: in opdracht van diverse Accountantskantoren en boekhoudkantoren, partners van Everest Advocaten
diverse opleidingen betreffende “het nieuw Wetboek van Vennootschappen”
2020: 2 seminaries in opdracht van Dyzo (Unizo): “Aansprakelijkheid van de cijferberoeper na nieuwe wet
vennootschappen”
2020: in opdracht van Dyzo (Unizo) webinar: “Corona – Wat indien de steunmaatregelen van de overheid niet
afdoende zijn”
2021: in opdracht van Dyzo (Unizo) webinar: “De nieuwe geheime bescherming tegen schuldeisers”
2022: in opdracht van Dyzo (Unizo) webinar: “Is een klant in moeilijkheden ook een moeilijke klant?”
2022: in opdracht van Dyzo (Unizo) webinar: “Nieuwe reddingsboeien voor ondernemingen in moeilijkheden”